Martin Petráš
© Martin Petráš, Sokolovská 1135/5, 708 00 Ostrava Poruba | Email: info@keycom.cz | BOZP, První pomoc, PO, Reklamní služby |
KeyCom BOZP

Termíny kurzů BOZP a První pomoci - Ostrava a MS kraj:

Termíny kurzů Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO)

Školení   BOZP   a   Požární   ochrany   musí   zaměstnavatelé   provádět   pravidelně,   ověřovat   a   prohlubovat   znalosti   a   vést   o   všem   písemnou dokumentaci.   Ke   každému   kurzu   je   nutno   mít   prezenční   listinu,   osnovu   a   archivovat   i   ověření   znalostí   (písemné   testy   případně   protokol   o ústním   ověření   znalostí).   Pozor   na   tzv.   e-learningy   -   nemusí   Vám   být   uznány,   protože   nejste   schopni   prokázat,   že   odpovědi   skutečně “odklikala” daná osoba. Rovněž jakékoliv praktické nácviky (např. na resuscitační figuríně) přes internet neprovedete ani nezkontrolujete. Volné termíny školení BOZP a PO v Ostravě: 1)  05. 05. 2020 v dopoledních i odpoledních hodinách 2)  06. 05. 2020 v dopoledních i odpoledních hodinách 3)  13. 05. 2020 v dopoledních i odpoledních hodinách 4)  14. 05. 2020 v dopoledních i odpoledních hodinách 5)  21. 05. 2020 v dopoledních i odpoledních hodinách 6)  22  05. 2020 v dopoledních i odpoledních hodinách 7)  29. 05. 2020 v dopoledních i odpoledních hodinách (Přesný čas a místo konání společně upřesníme dle druhu školení a počtu účastníků. Možné jsou také víkendové kurzy. Neváhejte nás oslovit.)

Termíny kurzů První pomoci (Základní přednemocniční neodkladná péče)

Firmám   i   živnostníkům   (včetně   všech   ostatních   zaměstnavatelů,   spolků   a   úřadů)   nařizuje   pravidelně   školit   poskytování   první   pomoci Zákoník   práce   (z.   262/2006   Sb.).   Samozřejmostí   pro   zaměstnavatele   je   správně   vybavená   a   označená   lékárnička,   určení   zdravotníka (osoby,   která   se   ve   firmě   stará   o   lékarničky,   organizuje   první   pomoc   a   ošetření   zraněných   zaměstnanců).   Nesmí   chybět   ani   kniha   úrazů, do které se musí zapisovat všechny úrazy vzniklé na pracovišti. Kurzy provedeme přímo u Vás ve firmě. Volné termíny školení První pomoci v Ostravě: 1)  05. 05. 2020 v dopoledních i odpoledních hodinách 2)  06. 05. 2020 v dopoledních i odpoledních hodinách 3)  13. 05. 2020 v dopoledních i odpoledních hodinách 4)  14. 05. 2020 v dopoledních i odpoledních hodinách 5)  21. 05. 2020 v dopoledních i odpoledních hodinách 6)  22  05. 2020 v dopoledních i odpoledních hodinách 7)  29. 05. 2020 v dopoledních i odpoledních hodinách (Přesný čas a místo konání společně upřesníme dle druhu školení a počtu účastníků. Možné jsou také víkendové kurzy. Neváhejte nás oslovit.) Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete nezávazně nacenit kurz, neváhejte nás kontaktovat. Pracujeme po celé ČR!
Termíny školení a kurzů pro Bozp, První pomoc atd...
KeyCom.cz
Email Mobil

Napište na email:

info@keycom.cz

Volejte na mobil:

604 672 106

Základní právní předpisy:

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Certifikáty:

Certifikát ČPP Certifikát Bozp a Po Certifikát NSK - Lektor Figurína Prestan pro KPR
Komplexní služby pro firmy, podnikatele i soukromé osoby. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, školení první pomoci. Bezpečnostní značení, osobní ochranné pracovní pomůcky.
Mob.: 604 672 106
Bezpečnost při práci