Prodej lékarniček
Martin Petráš
© Martin Petráš, Sokolovská 1135/5, 708 00 Ostrava Poruba | Email: info@keycom.cz | BOZP, První pomoc, PO, Reklamní služby |
KeyCom BOZP

Školení / kurz První pomoci

Nabídka školení První pomoci (na míru Vašim potřebám)

Proškolím   Vaše   zaměstnance   na   správné   poskytování   první   pomoci   a   ošetření úrazových   stavů.   Součástí   je   seznámení   s   legislativou,   nácvik   na   figuríně   Prestan, procvičení   obvazových   tecnik,   manipulace   s   pacientem   a   další.   Připomínám,   že povinnost   proškolit   zaměstnance   z   První   pomoci   je   dána   zákonem   262/2006   Sb.   v paragrafu 102. Toto platí i pro OSVČ.

Součástí certifikovaného kurzu první pomoci jsou:

základy komunikace s IZS (Integrovaný záchranný systém), tísňová volání a komunikace s dispečinkem (TAPP, TANR), využitelnost / praktická použitelnost lékárniček, vyprošťování (nácvik správného uchopení a manipulace s poraněným), nácvik KPR na figurínách, nácvik Rautekovy zotavovací polohy, první pomoc při poláleninách, úrazových stavech, požití jedovatých látek…… testy a vydání osvědčení včetně evidence do Zápisníku bezpečnosti práce

Cena kurzu první pomoci:

cena je závislá od smluveného rozsahu školení / kurzu a počtu účastníků pro   nezávazné   nacenění   potřebuji   znát   zaměření   Vaší   firmy,   prováděné   činnosti a počet zaměstnanců - vždy školení přizpůsobím na míru. Ceny jsou smluvní. upozorňuji,    že    školení    první    pomoci    vychází    ze    zákona    262/2006    Sb.    a    je povinné   jak   pro   soukromníky   (osvč),      tak   pro   firmy   (společnosti   s   r.o.,   akciové společnosti)   i   další   zaměstnavatele.   Při   neposkytnutí   první   pomoci,   Vám   hrozí postih dle zákona 40/2009 Sb. Neriskujte vysoké pokuty nebo dokonce vězení.
Školení a kurzy První pomoc...
Figurína pro KPR
KeyCom.cz

S čím mohu dále pomoci?

kontrola Vašich lékarniček, bezp. označení plus jejich umístění a vybavení proškolím zaměstnance z poskytování první pomoci (cena smluvní) dodám Lékarničky pro první pomoc do provozoven, firem i bytů provozuji půjčovnu resuscitačních figurín - Půjčovna resuscitačních figurín
Email Mobil

Napište na email:

info@keycom.cz

Volejte na mobil:

604 672 106

Základní právní předpisy:

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Certifikáty:

Certifikát ČPP Certifikát Bozp a Po Certifikát NSK - Lektor

Technické parametry figuríny:

záklon hlavy, podepření brady a otevření úst umělé dýchání z úst do úst nepřímá srdeční masáž LED diody pro kontrolu rychlosti KPR akustický signál správné hloubky masáže rozměry figuríny 36x59x18 cm hmotnost cca 3,5 kg součástí je náhradní plíce, desinfekce atd.. figuríny je možné i zapůjčit
Figurína s indikací KPR Laerdal figurína na KPR
Komplexní služby pro firmy, podnikatele i soukromé osoby. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, školení první pomoci. Bezpečnostní značení, osobní ochranné pracovní pomůcky.
Mob.: 604 672 106