Prodej lékarniček
Martin Petráš
© Martin Petráš, Sokolovská 1135/5, 708 00 Ostrava Poruba | Email: info@keycom.cz | BOZP, První pomoc, PO, Reklamní služby |
KeyCom BOZP

Půjčovna resuscitačních figurín

Půjčovna resuscitačních figurín Prestan a Laerdal

Zapůjčím   profesionální   figurínu   značky   Prestan   nebo   figurínu   Little   Anne   Laerdal.   Jedná   se   o   figuríny   dospělého   člověka   s   pohyblivou čelistí   pro   nácvik   resuscitačních   technik.   Realistické   na   pohled   i   na   dotek.   Figurína   Prestan   má   KPR   monitor,   který   počítá   a   průměruje počet   stlačení   hrudníku   v   přepočtu   na   minutu   a   okamžitě   danou   rychlost   signalizuje   pomocí   LED   diod.   Každý   student   se   dokáže   díky simulátoru   Prestan   s   KPR   monitorem   naučit   provádět   nepřímou   masáž   srdce   správnou   rychlostí,   aby   bylo   poskytnutí   první   pomoci   co nejefektivnější.   Díky   zřetelně   viditelným   LED   diodám   dokáže   instruktor   kontrolovat   počet   i   správnou   sílu   stlačení   při   KPR.   Ceny   jsou individuální a závisí na délce výpůjčky.
Půjčovna resusc. figurín pro První pomoc...
Figurína Prestan pro KPR
KeyCom.cz

S čím mohu dále pomoci?

kontrola Vašich vybavení lékarniček na pracovišti, autolékárniček a bezpečnostních značení plus jejich správné umístění proškolím zaměstnance z poskytování první pomoci i v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ceny jsou smluvní) dodám certifikované Lékarničky pro první pomoc do provozoven, firem i bytů nabízím certifikov. kurz První pomoci, kterým si zajistíte splnění svých povinnosti - proškolení zaměstnanců dle zákona 262/2006 Sb. informace o kurzech naleznete na samostatné webové stránce: Školení / kurz první pomoci
Email Mobil

Napište na email:

info@keycom.cz

Volejte na mobil:

604 672 106

Základní právní předpisy:

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Certifikáty:

Certifikát ČPP Certifikát Bozp a Po Certifikát NSK - Lektor

Technické parametry figuríny Prestan

záklon hlavy, podepření brady a otevření úst umělé dýchání z úst do úst nepřímá srdeční masáž LED diody pro kontrolu rychlosti a správného stlačení při KPR akustický signál správné hloubky masáže rozměry figuríny 36 x 59 x 18 cm hmotnost cca 3,5 kg půjčovné 450,-Kč/den včetně daně vratná záloha činí 4000,-Kč součástí půjčovného je náhradní plíce, desinfekce a rouška
Figurína s indikací KPR

Technické parametry figuríny Laerdal

záklon hlavy, podepření brady a otevření úst umělé dýchání z úst do úst nepřímá srdeční masáž rozměry figuríny 36 x 60 x 19 cm hmotnost cca 3,5 kg půjčovné 250,-Kč/den včetně daně vratná záloha činí 2000,-Kč součástí půjčovného je náhradní plíce, desinfekce a rouška
Figurína pro KPR Figurína Laerdal pro KPR
Komplexní služby pro firmy, podnikatele i soukromé osoby. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, školení první pomoci. Bezpečnostní značení, osobní ochranné pracovní pomůcky.
Mob.: 604 672 106