Martin Petráš
© Martin Petráš, Sokolovská 1135/5, 708 00 Ostrava Poruba | Email: info@keycom.cz | BOZP, První pomoc, PO, Reklamní služby |

Informační technologie, PC, tiskárny,

hardware/software, databáze Access

Prodej + servis hardware a software

Zajišťujeme   dodávky   počítačů,   notebooků,   tabletů,   tiskáren   a   dalších   IT   zařízení   a   to včetně   instalace   operačních   systémů   (Windows   a   Linux),   kancelářských   aplikací   a dalšího   programového   vybavení.   Provádíme   zálohy   dat   ze   starých   zařízení   a   migraci na   nová.   Opravíme   Vaši   techniku,   vyměníme   pevný   disk   v   PC   nebo   notebooku   bez nutnosti reinstalace. Toto je pouze malý výčet našich činností.

Dodávky počítačového příslušenství a spotř. materiálů

Pro   Vaše   IT   zařízení   vybereme   vhodné   příslušenství   (podložky   pod   myš   a   klávesnici, dokovací   stanice   pro   NB,   ozvučení,   osvětlení   atp.).   Dodáváme   i   spotřební   materiály pro   tiskárny   (inkousty,   tonery,   fotoválce,   odpadní   nádobky,   papíry   atp.).   Jsme   schopni provádět    pravidelné    kontroly,    doplňování    spotřebních    materiálů    i    zaškolit    obsluhu. Zajistíme   i   kancelářský   nábytek,   židle   včetně   dovozu   a   montáže.   Samozřejmostí   je odvoz a likvidace starého zařízení i ekologická likvidace spotřebních materiálů.

Tvorba a modifikace databází Microsoft Access

Nabízíme   tvorbu   nových   i   modifikaci   stávajících   databází   s   použitím   softwaru   Microsoft Access.   Součástí   je   zaškolení   v   prostředí   programu.   Databáze   je   utříděný   soubor   dat, v   jehož   rámci   se   sledují,   zadávají,   shromažďují   a   systematicky   zpracovávají   informace (data).   Databáze   Vám   umožní   na   počítačích   bezpečně   a   přehledně   ukládat,   třídit, exportovat   i   tisknout   data.   Každá   databáze   je   zabezpečena   heslem,   má   nastavena přístupová   práva   pro   každého   uživatele   zvlášť   a   vyhovuje   české   legislativě   i evropskému nařízení GDPR   (vysvětlení pojmu GDPR) .
KeyCom Access IT
Služby v inform. technologiích Pc, Access
servis pc servis notebooku databaze access
KeyCom.cz
Email Mobil

Napište na email:

info@keycom.cz

Volejte na mobil:

604 672 106
Komplexní služby pro firmy, podnikatele i soukromé osoby. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, školení první pomoci. Bezpečnostní značení, osobní ochranné pracovní pomůcky.
Mob.: 604 672 106